โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี จากถนนลาดยาง ถึงบริเวณบ้านนายสม ชัยสงคราม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1.18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 4.72  ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 2/2566 งบประมาณ 290,000.- บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการลงหินคลุกรองใต้ผิวคอนกรีต 

- ดำเนินการลงทรายรองใต้คอนกรีต

- ดำเนินการติดตั้งไม้แบบ

- ดำเนินการเทผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์

323950401645198540735450527748062308724633n
3236990729367541972194536781187329498892850n
32353491048047550092350956634273754671555n
3229402514959368960145505666456234375122101n
32254411712316486110685474040735703816535563n
3219562648761942035816004825519956901391270n
3224605374905823031558075996058030414592129n
3218834904812942707444262774430001295411999n
32163064213297667609055637669264717847888248n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

ชุมชนของเรา