เมื่อวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริม อบรมอาชีพ หลักสูตร การสานตะกร้าหวายเทียม เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ. บ้านเลขที่ 46 หมู่ 6 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

3311383905017935087961131205113068063030826n
3310614319266230554528828006509179157109671n
3309364559359036745219308738509680444578932n
33092720910006098642432521063233120191085862n
3309002601388855221931239670405932653056625n
3307434985099496712175907448630976206529547n
330580944747174027010478930166110639199148n
3304294845690071251849517361132124196043884n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ