เมื่อวันที่ 23 - 27 มกราคม พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริม อบรมอาชีพ หลักสูตร การทำกระเป๋าถือจากหวายเทียม เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนได้พัฒนาทักษะด้านอาชีพ ณ. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

33107520474088010422730698511300276298920n
3310003537312309818374582437307666937323464n
3309150475807031841127841175274267437824958n
3308925395825824037747302222631753067771537n
3308673151359395077935707598244979473933144n
33081934721383138130217476756571598319999640n
3299695767197874131452256736318573641858411n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ