*** ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดในสัตว์เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยท่านสามารถลงทะเบียนสุนัขและแมว ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดอน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ 1-9  ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 มีนาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035-446-509 ต่อ 110 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ