เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาไทยทรงดำ เพื่อบรรจุยาดมสมุนไพร) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสินค้า

3350063696779941376613013435042019679795225n
3349664832148913578691394286083867503045882n
334938516707617714175372646477237098515936n
33492222212455590097190191991728683564392886n
33491842413221063352471073285410876975578714n
3349153451537806475290475830898241239764650n
3349113555808296465946206376362420656500523n
3349084481482087981446382745751010117789828n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ