โครงการต่อเติมเทพื้นศาลา SML หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณศาลา SML หลังเดิม ถึงบริเวณศาลเจ้าบ้านยางลาว พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่่ 5/2566 งบประมาณ 70,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ

- ดำเนินการลงทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

- ดำเนินการติดตั้งไม้แบบ

- ดำเนินการเทคอนกรีต

- ดำเนินการขัดมันผิวหน้าคอนกรีต

- ดำเนินการตัดคอนกรีต

- ดำเนินการหยอดยางรอยต่อ

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

34395130813753696799809613420375176890750921n
3425393287903510555683673505536317541498300n
3419654598067189475148736891442594433317073n
34196026062944364139683036845349175270274660n
34195306210051590371353305518841983329850314n
3419301966292935390532783516146090708530795n
3419165409285093950167438153064517202065259n
3419255911859908872450788998750886035760006n
3376860331358005826153563377831117839789844n
3369458887278822723782676673915646787140352n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ