เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตด้านร่างกายและพัฒนาการด้านต่างๆ สูงที่สุด  เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่างๆ เต็มศักยภาพ โดยเริ่มต้นจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

33946890220136152056548731006073888974424013n
3394092826099117676842492566021543972575727n
3391089585764044811229372175422308324925893n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ