โครงการถมดินพร้อมปรับสภาพพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณข้างร้านค้านายทองหล่อ บองเพชร ถมดินพร้อมบดอัดแน่นเพื่อทำลานตากข้าว พื้นที่กว้าง 10 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นที่ถมดินไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกปรับเกลี่ยพื้นที่กว้าง 10 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 8/2566 งบประมาณ 410,000.- บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการถมดิน

- ดำเนินการลงหินฝุ่นและหินคลุก

- ดำเนินการบดอัด

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

34198534813260267715985758186183320929215557n
3419774277610845722314041890964249561949800n
34194423212965587178836188229510581355366216n
3419290679466953997133387976464016316803926n
3419255952522918172002963408765651793169232n
34192282567570079743274017852445529409981089n
34191757216123162425150988240406116564801946n
3419207097854330161573825810239249146252871n
3369314412576137732716338323128382536374537n
3392863345352770054290747736678333715977299n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ