โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณบ้านนายดำรงศักดิ์ เชื้อหนองปรง ถึงคลองชลประทาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 7/2566 งบประมาณ 119,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการถางป่าขุดตอ

- ดำเนินการลงหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ดำเนินการลงทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ดำเนินการติดตั้งไม้แบบและเทคอนกรีต

- ดำเนินการลงหินคลุกไหล่ทาง

- ดำเนินการหยอดยางรอยต่อคอนกรีต

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

34193185712859899653585883007801587675702647n
3439467279449441565448972750738752377026837n
3439323349115553232893746449533812174025766n
34376345632852679751036568175782066062226491n
3433245075547117868176399081894958626509774n
3419757102397644220439833530116533314677465n
34197084414025966771834592911805679286750803n
34195080895768099567600683545943453919821n
3419485236024986540888778317586706257868408n
3419422112086212052586249074456887004506877n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ