โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณบ้านนายสำราญ หลักเพชร ถึงบ้านนางสาวรจนา  เพ็ชรยาดี  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 3 เมตร ยาว 78 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สัญญาจ้างเลขที่ 9/2566 งบประมาณ 142,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการถางป่าขุดตอ

- ดำเนินการลงหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ดำเนินการลงทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ดำเนินการลงทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ดำเนินการติดตั้งไม้แบบ

- ดำเนินการเทคอนกรีต

- ดำเนินการลงหินไหล่ทาง

- ดำเนินการหยอดยางรอยต่อคอนกรีต

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

34616170610124917097717096858527327927746800n
34614403822490575052825518606474765870923220n
3461325621282093955762195446214208595842662n
34611672812095246197247977696532431371151907n
341983208778839243531732221811619713377684n
34397894318648461405580611517319318719371225n
3439252157666352350508693527847509722525480n
3419740888906345420317102093975586990262572n
3438835001583681638546813074235504758257366n
3419708394732217016334642949585111424550104n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ