เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน ได้จัดกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

3734708978367459011698503054650750125252680n
37335313610534791956475617447776861246912252n
3728977312173566313122634793849321794724645n
36421785814230599618045415039533444325523673n
3642165911912680172747394301654153733262001n
3642253716776319942639851922274292481845134n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ