เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม 2566 กองการศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รักษา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้คงอยู่ตลอดไป มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอน จำนวน  75  คน 

3642138102670839027071108896362499771732151n
36422325034514300517769185871069881848761829n
36422316810026525210855322465296668485650548n
3642202562599536135577664424740816336699817n
36421869735239676345401205925091080404825741n
3642139753068069452518021420612038406610580n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ