เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอนได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

3642186769645287781602712867712379270736490n
3642208976739717545799452056012861450297366n
3642138102670839027071108896362499771732151n-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ