เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธสาสนิกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาประจำชาติไทย 

36952403716775586027179045643711513076190188n
3692563109514746294805842065049856187162785n
36904296510549588823419121057429494499034519n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ