เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งเสริมการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ณ. อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

36899291120113345458956444590645484472473916n
36873237935719412663900459103657569379640005n
3686928609017389910991752733165453691541465n
3686819908317603682636087673401546791956455n
3686536172484135280930433510778923552071343n
3686039791665668740618681230755027463681968n
3685621909651222014452344934140848303082590n
3685611628444654637376385514886599241301186n
36839430514252795813895795700676789892786374n
36851454212807356394712054317292474809920688n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ