เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

3876548653370523188819464349485444342094964n
3875251146975408622672659175724404815694621n
38753234614724151835994261426484622920057761n
3873315753412363816422731108948032342895160n
3875251146975408622672659175724404815694621n
37008378424990044135990256987753354821400054n
36851507313532511286087392684053190823478317n
3875251146975408622672659175724404815694621n
38762784719771829093326045278445526144756434n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ