โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างประตูบานเหล็กแบบพวงมาลัยมือหมุน ความสูงประตูไม่น้อยกว่า 2 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมทำโครงสร้างคอนกรีตเพื่อติดตั้งประตูเปิด-ปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 120,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการ

- ดำเนินการทำคันกั้นน้ำ

- ดำเนินการสูบน้ำ

- ดำเนินการขุดดินปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้าง

- ดำเนินการลงทรายและเทคอนกรีตหยาบ

- ดำเนินการผูกเหล็กและติดตั้งไม้แบบ (พื้น)

- ดำเนินการเทพื้น

- ดำเนินการผูกเหล็กและติดตั้งไม้แบบ (ผนัง)

- ดำเนินการเทผนัง

- ดำเนินการติดตั้งประตู

- ดำเนินการยาแนวท่อ

- ดำเนินการปรับแต่งดินบริเวณประตู

- ดำเนินการลงหิน

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

e3b3e7d7-6b55-4c72-ab17-9ae2471b4c2b
ba3cc3c0-377b-4d6a-8178-6466e80a45f9
5720e67f-1cde-4905-a5d8-dbf2ae258712
85e659cd-ec62-467e-96a7-b10eea28f9c8
4b9cc5bd-3a80-4166-96c6-3698abc0d9ce
ec783c54-405c-4a8c-9565-1ca2573f116a
b61aeb1c-1fa1-4c70-8132-7673e62cec3c
fa88cc5c-27e5-416c-9519-7f46dabc4aab
f5eb8d83-1c95-4883-82d4-e09d367d78b4
c4962c69-1453-4523-8871-e7a56c559f48

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ