เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน ได้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ศพด.ตำบลบ้านดอน (วันขึ้นปีใหม่)  เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ

f1e36d82-eb3e-4f52-a647-50442a761da2
cedf788e-e46b-45d3-856f-b5e32ec8fe69
d7e5e504-5bdf-4ea1-9ee5-94fa3ffd048f
cc8832e5-bd09-48b6-9436-3c3073556d13
b5f77145-3bf3-4dcf-ae32-86bd6c9ff579
4375534d-dfe8-4d59-9545-c7ca1bfb75e4
4621e85c-b4ce-415a-be74-37985c1d6fe4
36c8c3d1-badb-4e9f-bb63-2088f09c8164
9e974792-9ba4-4bac-bcdb-6322c70134c9

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ