โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) หมู่ที่ 4 บ้านหัวทำนบ ตำบลบ้านดอน สายทางบริเวณทางหลวงท้องถิ่น ถึงเขตติดต่อตำบลเจดีย์ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 6,495,300.- บาท ได้ดำเนินการดังนี้ 

- ดำเนินการเกรดพื้นทาง

- ดำเนินการลงหิน

- ดำเนินการเกรดและบดอัด

- ดำเนินการรดน้ำ

- ดำเนินการบ่มน้ำ

- ดำเนินการขุดกัดผิวทาง

- ดำเนินการบ่มน้ำ

- ดำเนินการทำความสะอาดพื้นทาง

- ดำเนินการ PRIME COAT พื้นทาง

- ดำเนินการปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

- ดำเนินการตีเส้นจราจร

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ดำเนินการติดตั้ง Guard rail  และติดตั้งป้ายจราจร

8e728be7-2852-4bd0-afae-99a8bce647c6
43085613-c2f0-43dd-8b06-ce7fd4f9f2af
d6e8bec2-ef72-4f5c-ade5-9b6da36bdcc5
612156bf-86ba-40d1-8f33-9deb97fd57c3
561907a7-909e-4aa0-8797-e12d6f1d64f1
3919cfd0-a5e2-4a60-80ed-1a780c9e2925
42f9811f-f4ff-4f78-89af-b5ea37c22bc6
6db88f73-ed0c-471d-b2a9-6b11b1e2664f
7aca7525-50e6-42e4-b8c9-8064bb17b0e4
8d4934b7-df05-441d-83d3-c3528937e4b4

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ