เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านดอน ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  เพื่อให้เด็กภายในเขตตำบลบ้านดอนและข้างเคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคี เป็นการพัฒนาคุณภาพชขีวิตให้เด็ก มีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และมีการพัฒนาสติปัญญา 

2a9e06b1-aa42-4539-a1b0-d9dd4e853a96
e5fd86f6-5066-4f00-8c7c-a6664968d3f8
2023358f-31b7-4563-aa75-81f1cc4107e1
6b27e89f-8aec-4351-a613-d3f1a36e7ab5
7d933073-6075-463f-a580-6301204a022e
0d67bbf5-215d-42c4-9b14-c7c60cf7e7fe
22d256a4-2d35-41f1-9b16-eff585911c80
2e5c7c9c-00ed-485f-a6ce-832235eeaefe
bf23e92a-fedc-4dc2-8a22-825334bd529a
d1ffd503-1632-492d-8100-9e57dcd34e7e

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ