โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านดอน บริเวณศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน หมู่ที่ 8 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน จำนวน 1 แห่ง  งบประมาณ 62,000.- บาท

- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน

f5eda93e-88be-4219-ad19-56b6800da491
dd3d6ae6-6bb2-4fcc-841a-2ae182e20484
ca3ade6b-b707-487f-bc99-ecd04cd40394
a6504045-45ec-41e4-ba8f-b412f519eb13
37577e65-5e8b-416d-b9c4-b0ec708a5e1c
29044e54-532b-42bf-9954-a3328849cd74
805bb333-1161-46ba-a982-99cb1e9ea608
176da4ed-502c-4448-aaa9-003447919178
14fa6d76-3cea-4e2b-adc2-3c8c4d90fd4d
8c855a88-2895-40f5-bc34-469137463391

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ