เมื่อวันที่ 15 - 20 มกราคม พ.ศ.2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การสานตะกร้าผลไม้จากหวายเทียม เพื่อส่งเสริมการร่วมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งพาตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ณ. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่9 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

e482f81b-6b95-410d-8ed3-887e87dabd20
bc04841d-efa1-4f4e-8f77-fdeeab94b729
467c4144-f713-4fcc-b8f9-106c43383dd0
9b328da4-2eb1-440d-9a10-41cb30f412d2
167ea90a-5dc2-4ae4-93ce-5134c96efd53
71cdb77f-084b-4104-a844-aac9ffbb8f77

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ