เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดอน โดยนายทรงบท คุ้มฉายา นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านดอน เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้สมาชิกและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาองค์ความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งการแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจอันดีซึ่งกันและกัน ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

e0b70617-0b2a-44e9-8203-a6fe25499b9f
ef769907-3433-42e5-8614-54eea69ae7e7
cb114c57-0f4d-48e5-83bb-38f155f4b316
c2c7f851-d410-4e54-9d7a-b81b2c21e209
a78a2472-07fd-42fd-b590-1caa79133a59
8751e6ad-c2e7-4304-a4b0-6153fb714037
816f131a-72b9-493b-977a-f1165dbd5482

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ