เมื่อวันที่ 15-21 มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านดอน  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"  กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ การจัดนิทรรศการ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อความรณรงค์  กิจกรรมเดินรณรงค์แจกแผ่นพับให้กับพนักงาน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการในเทศบาลตำบลบ้านดอน การประกวดภาพระบายสีภาพ และการตอบคำถามเกี่ยวกับป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และการปฏิบัติตนเมื่อขับขี่ยานพาหนะ และการใช้ถนน

4211608164019148023888728169370202150041494n
4211451941108999850293861679097271047602713n
42097071613305064743013324675562671671084759n
42085467018253813012298729059108315220120784n
42078418081386854075506039962327161357853n
4205937413571685937907043926374099445631362n
4206479027624599992501052017296451873228248n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ