โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 3 บริเวณสะพานบ้านยางไทย ถึงคันคลองผู้ใหญ่เส็ง ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 2,400 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 30/2566 งบประมาณ 243,000 บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการไถปรับพื้นทาง

- ดำเนินการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ดำเนินการตรวจรับพัสดุ

9da31de2-27d7-49a2-b71c-2c26d17ee10d
e8efde99-c066-4be9-9ce8-17205d8eaa70
bf98ef38-5147-486d-9138-99038f4de7f2
b58b7da1-4c71-4c45-ae26-200c81510c71
abefa371-e4d4-4400-93ea-b717499ef297
4432be3a-ddc0-4ba5-a618-a0b02812fb77
34edc082-c40b-4cf0-9c83-2d9ee83a90ca
6ec64114-d6b3-4653-b770-1b7ac04028da
67054305-eb4c-4232-b1e7-b2cbce345fc3
54718703-a775-4912-bce2-5cef3800f031

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ