เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านสินค้าชุมชน เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

e27ae6f9-61db-4116-a0cf-c9fb93f88fa2
5608021d-9911-4e31-933e-32ebf3a2d5b8
f9c9e0a1-6991-42dd-b226-7f5473426797-1
a5a6b130-e1a6-4613-ba87-dbe9cf5d9efe
8767385e-11aa-4f2e-92ea-665e8da71211
08a01785-bc54-4d3e-aa0f-f8e721618380
3e70e1e2-6292-4c25-9f69-b5597a9a74e5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ