โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 2 บริเวณจากถนนทางหลวงหมายเลข 3505 ถึงที่นา นายประเทือง  เต้นเพชร  ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 2,200 เมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 28/2566 งบประมาณ 217,000.- บาท ได้ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการเข้าดูพื้นที่ดำเนินการ

- ดำเนินการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย

LINEALBUM1666724061740
LINEALBUM166672406175
LINEALBUM166672406174
LINEALBUM166672406173
LINEALBUM1666724061739
LINEALBUM1666724061738
LINEALBUM1666724061737
LINEALBUM1666724061736
LINEALBUM1666724061731
LINEALBUM1666724061730

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ