โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานตากข้าว บริเวณหน้าโรงปุ๋ย หมู่ที่ 9 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเลขที่ 39/2566 งบประมาณ 291,200.- บาท ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการทำความสะอาด

- ดำเนินการเทพื้นพร้อมขัดมัน

- ดำเนินการลงหินคลุกข้างลานคอนกรีต

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

LINEALBUM2406259
LINEALBUM2406258
LINEALBUM2406256
LINEALBUM2406253
LINEALBUM2406252
LINEALBUM166672406242
LINEALBUM166672406213
LINEALBUM166672406211
LINEALBUM17672407028
LINEALBUM17672407025

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ