เมื่อวันศุกร์  ที่ 31 พฤษภาคม  2567  เวลา 15.30  น. กองการศึกษา  เทศบาลตำบลบ้านดอน  ได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) หรือกิจกรรม 5  ส ครั้งที่ 1 ตามโครงการวัด ประชา รัฐ  สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 40  คน ซึ่งได้ความร่วมมือจากส่วนราชการ นักเรียน ครูโรงเรียนบ้านหัวทำนบ ประชาชนจิตอาสา และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดอนได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโบสถ์ให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและคนในชุมชน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะโดยประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

b9bd9d85-8b38-427c-8fc9-308b3fa2209a
a8692d40-27a3-4c34-9e48-98dc943424aa
624bdee0-1b31-494a-be23-287fd404d21b
f5b0db7a-b968-44ce-9ee9-ad07d44d9069
618a6704-f2d0-4a8a-b909-d9a1d6434d17

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ