โครงการเทลานคอนกรีต บริเวณศาลปู่เจื้อ หมู่ที่ 1 ขนาดความกว้าง 6  เมตร ยาว 36 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 9/2566 งบประมาณ 132,000.- บาท ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการขุดพร้อมปรับระดับ

- ดำเนินการลงหินและลงทรายรองพื้น

- ดำเนินการเทคอนกรีต

- ดำเนินการลงหินข้างลาน

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ

LINEALBUM24062524062635
LINEALBUM24062524062634
LINEALBUM24062524062633
LINEALBUM24062524062632
LINEALBUM24062524062629
LINEALBUM24062524062625
LINEALBUM286672407029
LINEALBUM286672407021
LINEALBUM275677
LINEALBUM275675

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ