โครงการวางท่อระบายน้ำ  บริเวณบ้านนายเสถียร  แสงเพชรอ่อน  ถึงบ้านนายคฑาวุธ  แสงเพชรอ่อน หมู่ที่ 2 วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน  125 เมตร ตามแบบแปลน เลขที่ 11/2566 งบประมาณ  168,000.- บาท  ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการขุดดินเพื่อวางท่อ

- ดำเนินการลงทรายและเทลีน

- ดำเนินการวางท่อและยาแนว

- ดำเนินการลงหินคลุก

- ดำเนินการหล่อปากบ่อพัก

- ดำเนินการทำความสะอาดถนน

- ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

S773571470
LINEALBUM23066724062733
LINEALBUM23066724062728
LINEALBUM23066724062727
LINEALBUM23066724062719
LINEALBUM23066724062716
LINEALBUM23066724062715
LINEALBUM23066724062714
LINEALBUM23066724062713
LINEALBUM23066724062711

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ