เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   โดยนายทรงบท คุ้มฉายา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาให้มีความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

f0106ba1-c942-421b-90bc-3ffd814d4476
d1af186e-3904-4076-bd67-bc81c65c9c28
be23c036-e6ff-4759-ba85-48be78673860
a39344f1-0299-4e26-85e8-ff49064fd337
a3b1b511-e847-48f4-b6b0-e6d4bda653a2
45485911-8131-439e-8c99-4743195db591
402ebd4f-2887-4f02-86f3-d5d0b3402217
0dc2e618-a13f-4b73-b4d4-b30260d358db
5f6feb46-940f-4b48-8556-06404101eb4d

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ