กองช่าง ทต.บ้านดอน ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน

 หมู่ที่ 8 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2564 ณ สถานที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลบ้านดอน รายละเอียดดังนี้ 

- ดำเนินการผูกเหล็กตอม่อ (ฐานราก) เสาตอม่อ

- ดำเนินการตีแบบตอม่อ

- ดำเนินการลงทราย เทคอนกรีตหยาบ และเทคอนกรีคตอม่อ F1 F2

- ดำเนินการประกอบแบบเสาตอม่อ F1 F2

- ดำเนินการเทคอนกรีตเสาตอม่อ

- ดำเนินการบ่อมคอนกรีต

- ดำเนินการกลบดินฐานราก

- ดำเนินการเทคอนกรีตหยาบรองท้องคาน

- ดำเนินการประกอบแบบหล่อคอนกรีตคาน

 - ดำเนินการเทคอนกรีคคาน

- ดำเนินการขุดหลุ่มเสาบันได เทคอนกรีตฐานราก

- ดำเนินการตีแบบทางขึ้น-ลงคนพิการ

- ดำเนินการขุดระบบบ่อสุขาภิบาล

- ดำเนินการเทพื้นคอนกรีต

- ดำเนินการเทพื้นในอาคารและห้องน้ำ

- ดำเนินการประกอบแบบเสา เทคอนกรีคเสา และบ่มคอนกรีต

- ดำเนินการประกอบแบบบันได และเทคอนกรีต

- ดำเนินการแล้่วเสร็งงานงวดที่ 1

16837522189562182764909236943459052068419n
1682288744825330128832298533356176493055516n
1679402782823463833771825815543173976805341n
1679237508698428704129954581838502210527578n
1677073831587154260312796288578145863004716n
1675725624567304289133577404594065823047748n
1675295276634985512861007931078356226197251n
1674806402946307354185906513553946404935652n
1674073232009674714473614505110690420069155n
1674032805900978686309699210920591806057060n

 - ดำเนินการก่ออิฐผนัง

- ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา

- ดำเนินการติดตั้งม้านั่ง

17552063930358854199730038204313958245808161n
1747137348153132594082122605258829533600550n
17554062940130064154260208235614777324937274n
1762717612803655969062041757311640452180666n
1754100951384616291909801635445907594357106n
1754797389278911746645471754551831330510395n
17342635519771060624272888909159179332864276n
17596666128988335704381211257072168480391384n
173013995398510935140603413723315750458114n
1756814162412196744208218084961659042350982n

- ดำเนินการเชื่อมแน่นโครงหลังคา และเก็บสีเหล็กโครงหลังคา

- ดำเนินการจับเพียม ฉาบผนัง

- ดำเนินการเดินท่อร้อยสายไฟ

1825038769079605831109577745270674571942703n
18217824910804225860957064790675149199868371n
1756814162412196744208218084961659042350982n
182773659501792930858954923271146515187037n
18275950716806571954583733834752561363141821n
1827012559195607621917458872116364443337196n
182651785894770027750815707092835124741756n
17596666128988335704381211257072168480391384n
1756814162412196744208218084961659042350982n
1754797389278911746645471754551831330510395n

- ดำเนินการฉาบผนังภายนอก จับเพี้ยมเสา

- ดำเนินการก่ออิฐเสาโชว์ ฉาบเสาโชว์ ปูกระเบื้องหินทรายโชว์

- ดำเนินการติดตั้งเคร่าฝ้า ติดตั้งฝ้า ตีไม้บังไม้ ติดตั้งไม้ระแนง

- ดำเนินการปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ กระเบื้องพื้น

- ดำเนินการเดินสายไฟในอาคาร

18856747329818259954717255786775883833974041n
18869088548051375988670238953238755466376n
1879672764655986512010405208001394589673400n
188509240776157096397272818819505043457500n
18782922111980818639514523451493614796985547n
18779873916498674586835185795496565664359959n
18773911726396702329990052053979819932984745n
1877511012240799824757993127894669242884583n
18765360729036908598711157564656282669538923n
1875571311455942908818983552299252165428054n

- ดำเนินการปูกระเบื้องพื้น และม้านั่งระเบียง

- ดำเนินการก่ออิฐเสาโชว์

- ดำเนินการทาสีภายในและภายนอกอาคาร

- ดำเนินการติดตั้งกรอบอลูมิเนียมและกระจก

- ดำเนินการ ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร 

- ดำเนินการติดตั้งรางระบายน้ำ

- ดำเนินการทำทรายล้างบันได

1985067017645779075607808424394394516390265n
198456478818138658840905874988124975480429n
19829156441247623775670468015652795592344715n
19784754559982440301874923617049037824843225n
1978381948000417273317794446816119254518250n
1977950974823742230522976486084295932162437n
1976608878896432749220543460659971844771149n
1974228969593798448283388968340733468418915n
1973727247848449455665085120165030587597941n
19730576241892076511021962588412606097380531n

- ดำเนินการลงดินและปูหญ้ารอบอาคาร

- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาหาร

- ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร

- ดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์

201997916155367193316058777813573275599419n
20185558641793324021281551894290608912459548n
2019236013506671764258425209701449365097n
2015119729395048901662844416885951787631945n
2015119729395048901662844416885951787631945n-1
2014946098364063939013122565166343038594898n
2014946098364063939013122565166343038594898n-1
2012411585016995811574987258086062830543201n
20036580660868838446702073453428369031064272n
1975503181544003399448781735028301478705483n

- ดำเนินการติดตัังสุขภัณฑ์ (โถส้วม,อ่างล้างมือ) และติดตั้งราวสแตนเลสภายในห้องน้ำคนพิการ

- ดำเนินการติดตั้งราวสแตนเลศหน้าห้องทำงานต่างๆ

- ดำเนินการติดตั้งป้ายห้องทำงาน

- ดำเนินการติดตั้งถังดับเพลิง

- ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการ

- ดำเนินการส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64

2148012758930558946163916541496890128187669n
21473854028924480344065273890243526702201144n
2140114453079163543661566425129106949863286n
2140114452862617032523623702949279396653698n
2139541573346061914576335570962980748665236n
2139791583718878576220994278540549569227052n
213732175499777277795218291716719212334265n
2137949418726879803163917866216876770255744n
2136240935371182839834636706505773511228630n
2136225153540721261047265814908317894077229n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
Free Joomla Lightbox Gallery

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ