กองช่าง ทต.บ้านดอน ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างศุนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน

 หมู่ที่ 8 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2564 ณ สถานที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลบ้านดอน รายละเอียดดังนี้ 

- ดำเนินการผูกเหล็กตอม่อ (ฐานราก) เสาตอม่อ

- ดำเนินการตีแบบตอม่อ

- ดำเนินการลงทราย เทคอนกรีตหยาบ และเทคอนกรีคตอม่อ F1 F2

- ดำเนินการประกอบแบบเสาตอม่อ F1 F2

- ดำเนินการเทคอนกรีตเสาตอม่อ

- ดำเนินการบ่อมคอนกรีต

- ดำเนินการกลบดินฐานราก

- ดำเนินการเทคอนกรีตหยาบรองท้องคาน

- ดำเนินการประกอบแบบหล่อคอนกรีตคาน

 - ดำเนินการเทคอนกรีคคาน

- ดำเนินการขุดหลุ่มเสาบันได เทคอนกรีตฐานราก

- ดำเนินการตีแบบทางขึ้น-ลงคนพิการ

- ดำเนินการขุดระบบบ่อสุขาภิบาล

- ดำเนินการเทพื้นคอนกรีต

- ดำเนินการเทพื้นในอาคารและห้องน้ำ

- ดำเนินการประกอบแบบเสา เทคอนกรีคเสา และบ่มคอนกรีต

- ดำเนินการประกอบแบบบันได และเทคอนกรีต

- ดำเนินการแล้่วเสร็งงานงวดที่ 1

16837522189562182764909236943459052068419n
1682288744825330128832298533356176493055516n
1679402782823463833771825815543173976805341n
1679237508698428704129954581838502210527578n
1677073831587154260312796288578145863004716n
1675725624567304289133577404594065823047748n
1675295276634985512861007931078356226197251n
1674806402946307354185906513553946404935652n
1674073232009674714473614505110690420069155n
1674032805900978686309699210920591806057060n

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
Free Joomla Lightbox Gallery

QR Code ประเมินความพึงพอใจ