เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม 2564 ณ พื้นที่ หมู่ที่ 1-9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดในสัตว์เลี้ยง เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้ได้มากกว่า 80 % เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และส่งผลให้ลดโอกาสแพร่เ่ชื่้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าสู่คนต่อไป

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
Free Joomla Lightbox Gallery

QR Code ประเมินความพึงพอใจ