แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงค์นี้  https://itas.nacc.go.th/go/eit/i7sqyd

 

    แสกน QR Code เพื่อร่วมการประเมิน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ