กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออู่ทอง จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากผ้าทอพื้นเมือง ไท-ดำ ระหว่างวันที่ 22-29 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านการอาชีพในการนำผลผลิตในชุมชนมาแปรรูป เพื่อสร้างรายได้เสริม

1699948482026385446231991311871790393671905n
1687351068976703044196796760300848106811545n
1684373935075771339365676678409099560964656n
1684055257844542591548568384876187523793844n
1674296167440322831437081429703185221941273n
1682703782061360146175379217182838427707096n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

QR Code ประเมินความพึงพอใจ