กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออู่ทอง จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน หลักสูตร การสานตะกร้าหวายเทียม วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมกลุ่มอาชีพบ้านบ่อ หมู่ที่ 8  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพและรายได้เสริมได้

1685814997358181270980595816833412872753661n
168984792299505115042224408635774106270798n
1684575382026895845792762593606994686902849n
1684006502692264215338054818860914298141520n
1683611571539155166223882191019638380514200n
16832830538054852828698387062742389942572081n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

QR Code ประเมินความพึงพอใจ