สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านดอน ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านดอน และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดอน จัดโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัย ส่งเสริมทักษะการประกอบอาหารปลอดภัยทำกินได้ทั้งครอบครัว

1690636922706771713130331160610500887646182n
1689287077794422396131893760198884347420462n
1680008175042304005702257452018089392312710n
168297062727879067900579681713501479643720n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

QR Code ประเมินความพึงพอใจ