งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านดอน รายงานผลการดำเนินงานโครงการออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ