กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออู่ทอง ร่วมนิเทศการจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรริมรั้ว สู้ภัยโควิด-19 (แบบออนไลน์ผสมออนไซต์) ณ หมู่ที่ 8 บ้านบ่อ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

2348002908872980553265935164005390850876930n
22903780229386034997151867601486476429211406n
23326240219716186796597566347982028462096389n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ