กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออู่ทอง ร่วมนิเทศการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมเรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์ (แบบออนไลน์ผสมออนไซต์) ณ หมู่ที่ 9 บ้านดอนไฮ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จัุงหวัดสุพรรณบุรี 

2278541669998176907683551926566586975534515n
230070904249708450334981245967378689747506n
2317924905286711415491842496118457309226259n
2288109842005384954329104330865078119064425n
2280629752186796401976095724663624540441613n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ