ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ขอความอนุเคราะห์ให้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านดอน ดำเนินการคัดกรองและลงเยี่ยมบ้านสอบข้อเทํจจริง ตามแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีเร่งด่วน) ของประชาชนที่ยื่นคำร้องลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ ผ่านระบบออนไลน์

2409676219793283229134032583641027604857384n
24059355549020602398215013622082731012869529n
2403803423517862333102611353316708626022182n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ