กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านดอน  ได้จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด. พร้อมกับจัดทำเอกสารหรือใบงาน ให้แก่เด็ก ศพด. ตามบ้าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564

27148705527169443319348228128298740894992215n
2714367894598553756426386302997158683917419n
2712249542593277762580485664384352224908756n
2705870812947614193606313405295663441888516n
2705870716290767584263605423604033739136808n
26184176929128962290240552398419428777388519n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ