กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านดอน  ได้จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด. พร้อมกับจัดทำเอกสารหรือใบงาน ให้แก่เด็ก ศพด. ตามบ้าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 16-30 กันยายน 2564

2444672158127898793896114085384438941015509n
2444672158127898793896114085384438941015509n-1
2444629205725886738921182601871360317890328n
24442021820065540628545162828407941639505095n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนของเรา

QR Code ประเมินความพึงพอใจ