ท่านที่ต้องการ ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service เพื่อขอความช่วยเหลือ จากเทศบาลตำบลบ้านดอน มีวิธีการดังนี้

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในช่องที่มี * คือช่องที่จำเป็นต้องกรอก หากไม่มี * ท่านสามารถกรอกหรือไม่กรอกก็ได้

2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ให้ท่านกด ส่ง

3. เทศบาลตำบลบ้านดอน ได้รับข้อมูลของท่าน และจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ โดยมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นผู้ดำเนินการ

4. ติดต่อท่าน เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ