จากที่นานายวิเชียร กาญจนสาธิต ถึงที่นายายโท  แทนเพชร หมู่ที่ 2 บ้านยางลาว ตำบลบ้านดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ