สถิติการให้บริการ  E-Service

Title Version Description Size Hits Download
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนเมษายน 2567 44.18 KB 109 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนมีนาคม 2567 43.64 KB 125 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2567 43.57 KB 153 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนมกราคม 2567 42.56 KB 162 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนธันวาคม 2566 42.13 KB 122 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 41.50 KB 79 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนตุลาคม 2566 41.11 KB 73 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนกันยายน 2566 46.38 KB 79 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนสิงหาคม 2566 45.92 KB 61 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 45.64 KB 54 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนมิถุนายน2566 44.99 KB 56 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 44.70 KB 48 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนเมษายน 2566 43.91 KB 54 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนมีนาคม 2566 43.35 KB 57 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566สถิติ ก.พ. 66 43.32 KB 76 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนมกราคม 2566 42.29 KB 60 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนธันวาคม 2565 41.84 KB 83 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 41.23 KB 73 Download Preview
pdf รายงานข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำเดือนตุลาคม 2565 40.83 KB 93 Download Preview

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ